Ideka Art Originals

Ideka Art Originals

Over deze NFT's

Alle NFT's zijn originele kunstwerken gemaakt door Inge De Knop, alias Ideka Art.

Flow Art of Fluid Art is de versmelting van acrylverf, additieven en beweging tot een origineel en volledig nieuw ontwerp. Flow Art is een manier om unieke kunst te maken met acrylverf. Het is een schildertechniek waarbij de acrylverf wordt verdund met verschillende media zodat deze vloeibaar wordt. Deze mix wordt op een canvas of ander materiaal gegoten. Door beweging van het canvas kunnen de verschillende verflagen over elkaar schuiven, waardoor verbluffende effecten ontstaan.

Elke NFT is een fysiek schilderij gemaakt op canvas. Digitaal bewerkt voor NFT's door aanpassing aan hogere resoluties en om kleine onvolkomenheden te verwijderen.

Deze collectie is beschikbaar op de Ethereum-blockchain.

About the NFT's

All the NFTs are original pieces of art created by Inge De Knop, alias Ideka Art.

Flow Art or Fluid Art is the fusion of acrylic paint, additives and movement to create an original and completely new design. Flow Art is a way to create unique art with acrylic paint. It is a painting technique in which the acrylic paint is diluted with different mediums so that it becomes liquid. This mix is ​​poured onto a canvas or other material. Movement of the canvas allows the different layers of paint to slide over each other, creating amazing effects.

Each NFT is a physical painting created on canvas. Digitally edited for NFT's by adjusting to higher resolutions and to remove minor imperfections.

This collection is available on the Ethereum blockchain.

In conversation with Inge De Knop

Project Ideka Fluid Art Originals

error: Content is protected !!