NFT Muddy Rain

Collection Muddy Rain

Over deze NFT's

De NFT's die ik aanbied zijn gebaseerd op het origineel schilderij, Muddy Rain

Techniek: Flow Art is de samensmelting van acrylverf, toevoegingen en beweging om een origineel en volledig nieuw ontwerp te creëren. Flow Art is een manier om unieke kunst te maken met acrylverf. Het is een schildertechniek waarbij de acrylverf wordt verdund met verschillende media zodat deze vloeibaar wordt. Deze mix wordt op een canvas of ander materiaal gegoten. Door beweging van het canvas kunnen de verschillende verflagen over elkaar schuiven, waardoor verbluffende effecten ontstaan.

Elke NFT is gebaseerd op een scan/foto gemaakt door de kunstenaar van het originele schilderij en willekeurig gegenereerde vormen en kleuren. Het is een combinatie of samensmelting van 'de echte kunst op canvas', fotografie, digitale aanpassingen en computergegenereerde beelden die algoritmisch tot stand zijn gekomen.

Mijn geschenk aan de koper is een hoge resolutie foto van het originele schilderij 6600x8308
60 MB

Deze collectie is beschikbaar op de Ethereum en Polygon blockchain.

About these NFT's

The NFTs I offer are based on the original painting, Muddy Rain

Technique: Flow Art is the fusion of acrylic paint, additives and movement to create an original and completely new design. Flow Art is a way to create unique art with acrylic paint. It is a painting technique in which the acrylic paint is diluted with different mediums so that it becomes liquid. This mix is ​​poured onto a canvas or other material. Movement of the canvas allows the different layers of paint to slide over each other, creating amazing effects.

Each NFT is based on a scan/photo created by the artist of the original painting and randomly generated shapes and colors. It is a combination or amalgamation of 'the real art on canvas', photography, digital adjustments and computer-generated images that have been created algorithmically.

My gift to the buyer is a high resolution picture of the origial painting 6600x8308
60MB

This collection is available on the Ethereum/Polygon blockchain.

error: Content is protected !!